• Białe certyfikaty Białe certyfikaty Sposób na pozyskanie środków za poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
  • Świadectwa energetyczne Świadectwa energetyczne Pełna ocena zapotrzebowania energetycznego budynku
  • Pomiary termowizyjne Pomiary termowizyjne Skuteczna metoda wykrywania przyczyn strat ciepła czy wadliwych elementów instalacji i urządzeń elektrycznych

     
Home » Świadectwa energetyczne

Obowiązkowe świadectwa charakterystyki energetycznej

Z dniem wejścia w życie ustawy Prawo Budowlane tj. 1 stycznia 2009 roku powstał obowiązek uzyskiwania świadectw charakterystyki energetycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwa te winny być wystawione wszystkim nowym budynkom oddawanym do użytku, obiektom które są zbywane bądź podlegają najmowi, jak również w przypadku, gdy na skutek remontu bądź przebudowy nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej budynku.

W myśl wspomnianej ustawy każdy inwestor zobligowany jest do dołączenia świadectwa energetycznego do składanego zawiadomienia o ukończeniu budowy bądź do wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku. Ponadto w momencie zbycia lub wynajmu obiektu należy udostępnić certyfikat charakterystyki energetycznej kupującemu lub najemcy.

Czym są świadectwa charakterystyki energetycznej?

Najprościej rzecz ujmując świadectwo energetyczne jest dokumentem określającym zapotrzebowanie na energię konieczną do zaspokojenia potrzeb wynikających z użytkowania obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Wskazuje on wielość energii potrzebnej do ogrzania budynku, przygotowania ciepłej wody, wentylacji oraz klimatyzacji, a gdy dotyczy obiektów publicznej użyteczności także oświetlenia. Certyfikat energetyczny określa zatem wysokość zapotrzebowania energetycznego związaną ze standardem i przeznaczeniem budynku wraz z instalacjami na podstawie jego niezmiennych cech, a nie w oparciu o pomiar zużycia energii, jako że trudno byłoby ocenić w sposób obiektywny sposób wykorzystania obiektu przez użytkowników.

Korzyści z posiadania certyfikatu energetycznego

Świadectwo energetyczne poza spełnieniem obowiązku ustawowego jest też formą zabezpieczenia klienta przed kupnem, wymagającego niekiedy bardzo dużych nakładów finansowych, energochłonnego obiektu budowlanego bądź lokalu mieszkalnego. Ponadto jest to forma inwestycji, która podnosi wartość nieruchomości. Koszt uzyskania świadectwa jest stosunkowo niewielki i zwraca się bardzo szybko w momencie sprzedaży budynku czy mieszkania.

Na jakiej podstawie sporządzane są świadectwa charakterystyki energetycznej?

Kluczem do przygotowania certyfikatu energetycznego jest ogólna charakterystyka energetyczna budynku, określona w jego dokumentacji technicznej, a przypadku obiektu dla którego brak jest takowej dokumentacji wyznaczona na podstawie inwentaryzacji budowlano-technicznej. Inaczej mówiąc jest to grupa wskaźników energetycznych i danych tyczących się zapotrzebowania określonego budynku na energię.

W CERTUM sporządzamy świadectwa dla nowych oraz modernizowanych budynków i lokali:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  • indywidualnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
  • budynków produkcyjnych,
  • hal magazynowych,
  • budynków usługowych,
  • budynków użyteczności publicznej.