Prezes URE ogłosił pierwszy przetarg na białe certyfikaty


31 grudnia 2012 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty). Oferty przetargowe należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2013 roku.

Treść ogłoszenia wraz ze wzorami deklaracji przetargowej i karty audytu efektywności energetycznej zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.