• Białe certyfikaty Białe certyfikaty Sposób na pozyskanie środków za poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
 • Świadectwa energetyczne Świadectwa energetyczne Pełna ocena zapotrzebowania energetycznego budynku
 • Pomiary termowizyjne Pomiary termowizyjne Skuteczna metoda wykrywania przyczyn strat ciepła czy wadliwych elementów instalacji i urządzeń elektrycznych

     
Home » Pomiary termowizyjne

Czym jest termowizja?

Termowizja zwana również termografią jest gałęzią nauki specjalizującą się w rejestracji i przetwarzaniu niewidocznego gołym okiem promieniowania podczerwonego w sposób umożliwiający jego zobrazowanie. Pamiętać bowiem należy, iż wszelkie obiekty o temperaturze większej od zera bezwzględnego (-273°C) emitują wspomniane wyżej promieniowanie. Termowizja daje możliwość zbadania i określenia z dużą precyzją miejsc, gdzie występuje bądź może pojawić się problem, którego nie sposób jest wykryć przy wykorzystaniu innych metod.

Badanie budynku kamerą termowizyjną

Badania termowizyjne z uwagi na olbrzymie możliwości znalazły szereg zastosowań w rozmaitych obszarach i dziedzinach życia. Ta doskonała metoda diagnostyczna wyśmienicie sprawdza się w budownictwie, gdzie wykorzystuje się ją do zlokalizowania miejsc powodujących straty ciepła, mostków termicznych czy nieszczelności. Obraz z kamery termowizyjnej jest niezmiernie przydatny w przygotowaniu audytu energetycznego budynku oraz powinien być uzupełnieniem prawidłowo wykonanego świadectwa charakterystyki energetycznej. Ponadto każda termomodernizacja winna być sprawdzona kamerą termowizyjną po jej przeprowadzeniu, czyli poddana tzw. kontroli powykonawczej.

Podstawowe zastosowanie kamer termowizyjnych w budownictwie:

 • Kontrola izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku, połączeń balkonów oraz antresol ze ścianami, dachów, stropodachów itd.
 • Sprawdzenie prawidłowości montażu i jakości stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Wykrywanie położenia bądź ewentualnych wycieków z rur instalacji wodnej oraz centralnego ogrzewania (CO).
 • Określenie rozkładu temperatury na wybranych elementach instalacji centralnego ogrzewania, dla sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania urządzeń.
 • Wykrywanie zawilgoceń ścian budynku.
 • Inwentaryzacja mostków termicznych.
 • Określenie materiałów wykorzystanych do budowy w przegród.
 • Kontrola stanu technicznego kominów i kanałów wentylacyjnych.

Zastosowanie termowizji w innych dziedzinach

Badania kamerą termowizyjną wykorzystuje się także w elektroenergetyce, energetyce i ciepłownictwie, jak również licznych innych gałęziach przemysłu oraz techniki. Dodatkowo termowizja stosowana jest w badaniach naukowych, a nawet akcjach ratunkowych i diagnostyce medycznej.

Podstawowe zastosowanie kamer termowizyjnych w elektroenergetyce, energetyce i ciepłownictwie:

 • Kontrola właściwego działania szaf zasilających, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, itd.
 • Pomiarów przegrzewające się silników, łożysk bądź innych elementów instalacji przemysłowych.
 • Kontroli stanu technicznego izolacji cieplnej kotłów oraz sieci ciepłowniczych.

Termowizja – całkowicie nieinwazyjna metoda badawcza!

Termowizja jest techniką pozwalającą na wskazanie i graficzne przedstawienie rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu. Badanie te przeprowadza się w oparciu o detekcję i zarejestrowanie promieniowania podczerwieni emitowanej przez ten obiekt, przy użyciu odpowiedniego sprzętu w postaci kamery termowizyjnej. Pomiary termowizyjne przeprowadzane są zgodnie z polską normą PN-EN 13187, a Klient w ciągu 7 dni otrzymuje raport, zawierający dokumentację zdjęciową badanych miejsc (zdjęcia termowizyjne oraz wykonane w tym samym czasie zdjęcia cyfrowe) wraz z opisem. Badania wykonywane są profesjonalną kamerą i50 obecnie wiodącego w świecie producenta FLIR.

kamera termowizyjna