• Białe certyfikaty Białe certyfikaty Sposób na pozyskanie środków za poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
  • Świadectwa energetyczne Świadectwa energetyczne Pełna ocena zapotrzebowania energetycznego budynku
  • Pomiary termowizyjne Pomiary termowizyjne Skuteczna metoda wykrywania przyczyn strat ciepła czy wadliwych elementów instalacji i urządzeń elektrycznych

     
Home » Białe certyfikaty

Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej

Białe certyfikaty są świadectwami efektywności energetycznej inaczej mówiąc jest to pewien mechanizm mający na celu wymuszenie zachowań polegających na oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii. Białe certyfikaty są także jednym z kluczowych pierwiastków polityki energetycznej Unii Europejskiej, która wprowadziła program poprawy efektywności energetycznej. Zasadniczym zadaniem owego programu jest poprawa wspomnianej efektywności, jak również promocja nowoczesnych, innowacyjnych technologii minimalizujących negatywne skutki oddziaływania sektora energetycznego na środowisko naturalne. To właśnie założenia tego programu wprowadzają system białych certyfikatów, będących jednocześnie zbywalnym prawem majątkowym, stanowiącym towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energetycznej. Świadectwa te można zdobyć wyłącznie za przedsięwzięcia o bardzo wysokiej efektywności ekonomicznej, przystępując do przetargu ogłoszonego i organizowanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Uregulowania prawne w zakresie białych certyfikatów

Na wszelkie przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, cieplnej bądź gazowej odbiorcom końcowym nałożony jest, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, obowiązek pozyskania oraz przedstawienia w celu umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej liczby świadectw efektywności energetycznej bądź uiszczenia pewnej kwoty, będącej opłatą zastępczą za brak białych certyfikatów. Zarówno do wydawania jak i umarzania świadectw uprawniony jest Prezes URE.

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 wdraża wymogi dyrektywy Unii Europejskiej oraz wprowadza system świadectw efektywności energetycznej, czyli białych certyfikatów tj. mechanizmu, którego stosowanie prowadzi do konkretnych oszczędności energii w trzech głównych rejonach. Mianowicie:

  • stymuluje oszczędność energii wśród odbiorców końcowych,
  • zwiększa oszczędność energii przez urządzenia służące do procesu wytwarzania energii elektrycznej bądź cieplnej,
  • zmniejsza straty energii cieplnej, elektrycznej oraz gazowej w trakcie dystrybucji i przesyłu.

Na wszystkie wymienione wyżej przedsięwzięcia polegające na poprawie efektywności energetycznej Prezes URE ogłosi przetarg, w wyniku którego będzie można uzyskać białe certyfikaty.

W jaki sposób zdobyć biały certyfikat?

Białe certyfikaty można uzyskać za zadania oszczędnościowe już zrealizowane, jak i te które są dopiero zaplanowane. Jednak w przypadku już przeprowadzonych zadań ważne jest, aby nie były one zakończone przed 1 stycznia 2011 roku. Biały certyfikat można otrzymać w momencie, gdy roczna oszczędność w wyniku określonego działania wynosi minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego, ewentualnie kiedy pakiet działań tego samego rodzaju przekroczy wspomniane 10 ton.

Żeby pozyskać świadectwo efektywności energetycznej należy postępować zgodnie z procedurami wytyczonymi przez ustawę o efektywności energetycznej. W związku z czym należy w pierwszej kolejności przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, aby określić pułap bazowy i móc zaproponować konkretne rozwiązania oszczędnościowe.

Popyt na białe certyfikaty

Z uwagi na fakt, że cena za którą możliwe będzie nabycie białego certyfikatu będzie prawdopodobnie sporo niższa w stosunku do obowiązkowej opłaty zastępczej w przypadku braku świadectwa efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa energetyczne będą zainteresowane ich nabyciem. To z kolei w prostej linii przełoży się na wykreowanie popytu na białe certyfikaty.

Białe certyfikaty sposobem na obniżenie kosztów inwestycji

Szanowni Państwo przymierzając się do modernizacji czy też wymiany sprzętu warto zainwestować w innowacyjne, energooszczędne technologie oraz skorzystać z możliwości zmniejszenia kosztów inwestycji dzięki uzyskaniu zbywalnych praw majątkowych w postaci białych certyfikatów.

certyfikat pani magdaleny kasperczyk