• Białe certyfikaty Białe certyfikaty Sposób na pozyskanie środków za poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
 • Świadectwa energetyczne Świadectwa energetyczne Pełna ocena zapotrzebowania energetycznego budynku
 • Pomiary termowizyjne Pomiary termowizyjne Skuteczna metoda wykrywania przyczyn strat ciepła czy wadliwych elementów instalacji i urządzeń elektrycznych

     
Home » Aktualności
10 stycznia 2013
 • Prezes URE ogłosił pierwszy przetarg na białe certyfikaty
 • 31 grudnia 2012 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty). Oferty przetargowe należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2013 roku. Treść ogłoszenia wraz ze wzorami deklaracji przetargowej i karty audytu efektywności energetycznej zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.

  czytaj więcej

  13 grudnia 2012
 • Nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki
 • Opublikowano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki
 • Ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej.

  czytaj więcej